ban dui giong daklak

  • Thread starter vinhpy2003
  • Ngày gửi
V

vinhpy2003

Guest
#1
<table class="tborder" id="post_2896" style="border-top-width: 0px" cellspacing="0" cellpadding="6" border="0" class="tborder"><tbody><tr><td class="trow2 post_content" class="trow2 post_content"><div class="post_body" id="pid_2896">HIEN NAY TOI DANG CO DAN DUI GIONG DANG SINH TRUONG RAT TOT . GOM : 19 CON TAT CA ,TRONG DO CO 6 DUI ME DANG SINH SAN , 1 DUI DUC TRUONG THANH , CON LAI LA DUI GIONG SAP TOI TUOI SINH SAN . BAO DAM GIONG TOT , CHIA TACH GIONG KO CAN HUYET . CO TU VAN BI QUYET CHAN NUOI . BAO DAM DUI NUOI KO PHAI DUI RUNG . VI DIEU KIEN GIA DINH KO CO DIEN TICH RONG NEN KO THE TIEP TUC NUOI . MOI NGUOI QUAN TAM XIN LIEN HE : 12 AU CO _TT EAKAR _ TINH DAKLAK . SDT 0909210057 . <br />TOI CHI BAN CA DAN KO BAN LE <br />CUNG XIN NHAC VOI MOI NGUOI NEU CO NHU CAU NUOI DUI THI KHI MUA DUI GIONG NEN TIM HIEU KI ,DUNG NEN MUA DUI RUNG VI RAT KHO NUOI, RAT LAU SINH SAN , TI LE AN CON CON CAO </div></td></tr><tr><td class="trow1 post_buttons" class="trow1 post_buttons"><div class="author_buttons float_left"><!-- start: postbit_email --><a href="http://agriviet.com/member.php?action=emailuser&amp;uid=552"><img title="Gửi tin nhắn cho th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" alt="Gửi tin nhắn cho th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_email.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_email --><!-- start: postbit_pm --><a href="http://agriviet.com/private.php?action=send&amp;uid=552"><img title="Gửi tin nhắn ri&ecirc;ng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" alt="Gửi tin nhắn ri&ecirc;ng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_pm.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_pm --><!-- start: postbit_find --><a href="http://agriviet.com/search.php?action=finduser&amp;uid=552"><img title="T&igrave;m tất cả b&agrave;i viết của th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" alt="T&igrave;m tất cả b&agrave;i viết của th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_find.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_find --></div><div class="post_management_buttons float_right"><!-- start: postbit_edit --><a id="edit_post_2896" href="http://agriviet.com/editpost.php?pid=2896"><img title="Sửa b&agrave;i n&agrave;y" alt="Sửa b&agrave;i n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_edit.gif" border="0" /></a> <div class="popup_menu" id="edit_post_2896_popup" style="display: none; z-index: 100; left: 636px; visibility: visible; position: absolute; top: 1050px"><div class="popup_item_container"><a class="popup_item" onclick="Thread.quickEdit(2896);" href="javascript:;">Sửa nhanh</a></div><div class="popup_item_container"><a class="popup_item" href="http://agriviet.com/editpost.php?pid=2896">Sửa đầy đủ</a></div></div><!-- end: postbit_edit --><!-- start: postbit_quickdelete --><a id="quick_delete_2896" onclick="Thread.deletePost(2896); return false;" href="http://agriviet.com/editpost.php?pid=2896"><img title="Xo&aacute; b&agrave;i n&agrave;y" alt="Xo&aacute; b&agrave;i n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_delete.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_quickdelete --><!-- start: postbit_quote --><a href="http://agriviet.com/newreply.php?tid=2131&amp;pid=2896"><img title="Tr&iacute;ch dẫn b&agrave;i n&agrave;y trong b&agrave;i trả lời" alt="Tr&iacute;ch dẫn b&agrave;i n&agrave;y trong b&agrave;i trả lời" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_quote.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_quote --><!-- start: postbit_multiquote --><a id="multiquote_link_2896" href="javascript:Thread.multiQuote(2896);"><img id="multiquote_2896" title="Tr&iacute;ch dẫn b&agrave;i n&agrave;y" alt="Tr&iacute;ch dẫn b&agrave;i n&agrave;y" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_multiquote.gif" border="0" /></a> <!-- end: postbit_multiquote --><!-- start: postbit_report --><a href="javascript:Thread.reportPost(2896);"><img title="B&aacute;o c&aacute;o b&agrave;i n&agrave;y cho điều h&agrave;nh vi&ecirc;n" alt="B&aacute;o c&aacute;o b&agrave;i n&agrave;y cho điều h&agrave;nh vi&ecirc;n" src="http://agriviet.com/images/thecure/postbit_report.gif" border="0" /></a></div></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinh
- Địa chỉ: 12 au co - daklak
- Điện thoại: 0909210057 - Fax:
- email: vinhpy20032003@yahoo.com
 

khau_trung

Lữ khách
#2
...rao bán như vậy ai giám mua trời, không ai mua cả đàn khi mới tập nuôi đâu... Bán vài con thì họa may có người hỏi mua, nói thiệt đó...vì vậy nên bài viết của bạn ko ai trả lời đó... Bán 1 hay nhiều con đều có thì sẽ có nhiều người mua lắm. Tôi có mấy người bạn cũng tìm mua nhưng họ mua 2 hay 3 cặp nuôi thôi. mà mấy người đó mua chắc cũng hết cả bầy của Bác rồi còn gì... Khuyên chân thành đó.

Chúc Bác vui vẻ
 
Last edited:
V

vinhpy2003

Guest
#3
ban dui giong daklak

...rao bán như vậy ai giám mua trời, không ai mua cả đàn khi mới tập nuôi đâu... Bán vài con thì họa may có người hỏi mua, nói thiệt đó...vì vậy nên bài viết của bạn ko ai trả lời đó... Bán 1 hay nhiều con đều có thì sẽ có nhiều người mua lắm. Tôi có mấy người bạn cũng tìm mua nhưng họ mua 2 hay 3 cặp nuôi thôi. Mà mấy người đó mua chắc cũng hết cả bầy của bác rồi còn gì... Khuyên chân thành đó.

Chúc bác vui vẻ
ban dui giong nhieu kick co . Giong tot , khong can huyet , bao dam dui nha thuan chung . Tu van ki thuat chan nuoi . Moi nguoi quan tam xin lien he : 12au co _tt eakar daklak sdt :0909210057
hien nay nhu cau nuoi dui dang tang nhanh vi vay nhieu nguoi bat dui rung ve nuoi ,hieu qua rât thap vi dui rung rat lau moi sinh san , de chet , ti le an con con cao . Vi vay xinh nhac voi moi nguoi khi co nhu cau mua dui giong nen tim hieu ki .
Dui bo me dang sinh san : 1t6/cap
dui chuan bi sinh san :1t2/cap
va nhieu dui giong kick co khac : 6,7,8,9tram ngan/ cap.......