Bán Dúi Giống - Dúi Thịt tại Thanh Hóa và Ninh Bình

#1
<p>Gi&aacute; d&uacute;i giống: 1.200.000đ/1 đ&ocirc;i.</p><p>Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm: 500.000đ/1 kg</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc Sơn
- Địa chỉ: Xóm 5, Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0919 08 34 38 - Fax:
- email: hienanfarm@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx