Bán Dúi giống, Dúi thịt uy tin

  • Thread starter trần văn chung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần văn chung

Guest
#1
Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay c&oacute; khoảng 60 đ&ocirc;i D&uacute;i giống đẹp, đ&atilde; thuần chủng. Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n lạc theo số điện thoại: 0989511468. Gặp anh Chung địa chỉ: T&acirc;n Dương - Định H&oacute;a - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.Xin cảm ơn<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần văn chung
- Địa chỉ: Tân Dương - Đinh Hóa - Thái Nguyên
- Tel, Fax: 0989511468 ::: FaX
- email: dulongcongtu_vtk@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop