Bán Dúi Giống Tại Gia Lộc Hải Dương

thanhnhon77

Nhanong.Com
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhnhon77
- Địa chỉ: Cẩm Đới - Thống Nhất - Gia Lộc - Hải Dương
- Tel, Fax: :0912763719:: FaX
- email: thanhnhonnguyen@ymail.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; một số D&uacute;i giống rất đẹp cần b&aacute;n. B&agrave; con va ACE n&agrave;o quan t&acirc;m đến lo&agrave;i gặm nhấm n&agrave;y xin LH: Nguyễn Th&agrave;nh Nhơn. Đ/C Cẩm Đới - Thống Nhất - Gia Lộc - Hải Dương. ĐT ; 0912763719</p>
 

Top