Bán Dúi giống tại Quảng Ninh

  • Thread starter connhanong_f1
  • Ngày gửi
C

connhanong_f1

Guest
#1
<p><font size="3">Trại D&uacute;i - Hải Nguy&ecirc;n</font></p><p><font size="3">Hiện đang c&oacute; D&uacute;i giống b&aacute;n, D&uacute;i đ&atilde; thuần chủng sinh sản tốt</font></p><p><font size="3">ACE cần mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số điện thoại: 0904 272 508 </font></p><p><font size="3">ACE&nbsp;ở xa t&ocirc;i c&oacute; thể gửi nh&agrave; xe, </font></p><p><font size="3">Trại D&uacute;i - Hải Nguy&ecirc;n rất mong được đ&oacute;n tiếp!</font></p><p><font size="3">Welcome you to Hai Nguyen farm!</font></p><p><font size="3">Come to us is best your choice</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904 272 508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
 

Đối tácTop