BÁN ẾCH GIỐNG 0908.777.051 ANH XIU

  • Thread starter DÆ°Æ¡ng Thị Kim Oanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Dương Thị Kim Oanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Thị Kim Oanh
- Địa chỉ: 14/1b KP3 Xuân trường, Linh Xuân , Thủ Đức TP.HCM
- Tel, Fax: 0908.777.051 ::: FaX
- email: k.oanh29@yahoo.com
================================

<span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hiện trại ếch ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng cho thị trường ếch con, ếch giống, ếch thịt, ếch bố mẹ.<br />Trao đổi kinh nghiệm cho ếch đẻ bằng phương ph&aacute;p nh&acirc;n tạo.<br />Nhận đặt h&agrave;ng với số lượng lớn.<br />Hướng dẫn kỹ <span style="background: #fde456">thu</span>ật nu&ocirc;i ếch, tỷ lệ sống v&agrave; cho thịt cao.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />56/6B kp3 ĐƯỜNG XU&Acirc;N TRƯỜNG fƯỜNG LINH XU&Acirc;N, QUẬN THỦ ĐỨC <br />Anh xiu 0908.777.051 <p>&nbsp;</p></span><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top