Bán ếch giống (Nam Định)

  • Thread starter Nguyá»…n Quang Vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Vinh
- Địa chỉ: Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
- Tel, Fax: 0982118182
- email: quocvinh222003@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; ếch giống loại 300 con/kg ph&acirc;n ph&ocirc;i, gi&aacute; 1000đ/con. b&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ!</p><p>Cảm ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top