Bán ếch giống

  • Thread starter nthanh
  • Ngày gửi
N

nthanh

Guest
#1
<div>Cung cấp ếch giống gi&aacute; 800đ/con tại Huyện Điện B&agrave;n - Quảng Nam</div><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: &nbsp;01289088069</p><p>Hỗ trợ đầu ra gi&aacute; cao cho qu&yacute; kh&aacute;ch.xin cảm ơn</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại ếch Thành Lộc
- Địa chỉ: Điện Bàn - Quảng Nam
- Điện thoại: 01289088069 - Fax:
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx