Bán ếch rắn đây.

LongAnQueToi

Nhà nông nghiệp dư
#1
Ếch khoản 10 con = 1kg cần bán.
Ai mua cho rắn ăn thì liên hệ: 0126 777 4 9 4 7 (Toản)
 

Top