Bán Ếch Thịc Sinh Thái cho nhà hàng đây ,Nhận giao ếch thịt trong tphcm

longisland

Lữ khách
#1
Hiện m&igrave;nh đang nu&ocirc;i ếch theo m&ocirc; h&igrave;nh tự nhi&ecirc;n c&ograve;n gọi l&agrave; sinh th&aacute;i v&igrave; mối trường nu&ocirc;i d&egrave;o luối trong ao,hồ kh&aacute;c xa với m&ocirc;i trường ếch nu&ocirc;i trong hồ nh&acirc;n tạo hay kh&eacute;p tấm bạc th&agrave;nh bể rồi nu&ocirc;i .V&igrave; vậy ếch thịt thương phẩm của m&igrave;nh rất đẹp v&agrave; thịt thơm ngon kh&ocirc;ng thua k&eacute;m ếch đồng v&igrave; m&igrave;nh quản l&yacute; đầu v&agrave;o kỷ .Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,c&ocirc;ng ty ,x&iacute; nghiệp,doanh nghiệp muốn đặt h&agrave;ng ếch thương phẩm .c&oacute; thể tham quan m&ocirc; h&igrave;nh rồi đặt mua sản phẩm .<br />Địa chỉ Đường: Phước Thiện KP:phước Thiện Nh&agrave;( &Uacute;t &nbsp;Nghĩa )<br />Điện Thoại Li&ecirc;n Lạc:0918762676 A.Long;01225778789 T&acirc;n&nbsp;
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quốc Long
- Địa chỉ: 10/3 Đường 17 KP:Gò Công P.Long Thạnh Mỹ Q.9 TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0839371267 ::: FaX
- email: nguyenquoclong53@yahoo.com
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#2
A có thể giúp thông tin ếch thịt hiện nay a bán bao nhiêu 1 kg?
Nếu có thể mình sẽ hợp đồng mua số lượng lớn.