Bán ếch thịt khối lượng lớn ở Thanh Hóa

  • Thread starter yenktqd2010
  • Ngày gửi
Y

yenktqd2010

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: yenktqd2010
- Địa chỉ: THanh hóa
- Tel, Fax: ::: FaX 01656120908
- email: cuoilen04@yahoo.com
================================

&nbsp;nh&agrave; m&igrave;nh hiện đang nu&ocirc;i một lượng ếch thịt đ&atilde; lớn, khối lương lớn ở THanh H&oacute;a ,đang cần t&igrave;m thị trường tiều thụ. đặc biệt trong dip tết n&agrave;y.sdt củ m&igrave;nh 01656120908<br />
 

Top