BÁN ẾCH THỊT

  • Thread starter congdinh1381
  • Ngày gửi
C

congdinh1381

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham Cong Dinh
- Địa chỉ: Tay Ho Ha Noi
- Tel, Fax: 043.7586238
- email: congdinh1381@yahoo.com
================================

<p>TRANG TRẠI ẾCH: ĐỒNG PH&Uacute; - Đ&Ocirc;NG HƯNG -&nbsp; TH&Aacute;I B&Igrave;NH</p><p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP ẾCH THỊT V&Agrave; ẾCH GIỐNG CHO C&Aacute;C TỈNH PH&Iacute;A BẮC, GI&Aacute; THỎA THUẬN.<br /></p><p>AI C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ:</p><p>&Ocirc;NG L&Acirc;N: X&Oacute;M 8, ĐỒNG PH&Uacute;, Đ&Ocirc;NG HƯNG, TH&Aacute;I B&Igrave;NH. ĐT: 036.3898967</p><p>HOẶC ANH ĐỊNH: 043.7586238</p><p>ANH Đ&Ocirc;: 0975221183</p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.</p><p>RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ! <br /></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="442" style="height: 35px"><tbody><tr style="height: 35px"><td align="left" valign="top"><br /></td></tr></tbody></table>
 

Quảng cáo

Top