Bán gà ác giống

  • Thread starter dragonthien
  • Ngày gửi
D

dragonthien

Guest
#1
G&agrave; &aacute;c bồi bổ cho người yếu[/B][/COLOR]<br />[/B]C&aacute;c m&oacute;n ăn từ g&agrave; &aacute;c c&oacute; t&aacute;c dụng bồi bổ rất tốt cho phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh, người gi&agrave; yếu, k&eacute;m ăn, trẻ em c&ograve;i xương; người vừa bị bệnh một thời gian d&agrave;i... <br />G&agrave; &aacute;c c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; g&agrave; ngũ trảo, v&igrave; ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n. Thịt g&agrave; &aacute;c thơm, ngon hơn thịt g&agrave; thường v&agrave; rất gi&agrave;u dinh dưỡng, c&oacute; nhiều ax&iacute;t amin cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của cơ thể. <br />Theo y học phương Đ&ocirc;ng, g&agrave; &aacute;c c&oacute; da m&agrave;u đen n&ecirc;n đi v&agrave;o can thận của con người, rất bổ v&agrave; tốt cho thận (thận l&agrave; gốc của cơ thể) v&agrave; phổi. Đặc biệt, thịt g&agrave; &aacute;c kh&ocirc;ng g&acirc;y ngứa như c&aacute;c loại g&agrave; kh&aacute;c, lại c&oacute; khả năng gi&uacute;p mau l&agrave;nh xương. <br />Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng thịt g&agrave; &aacute;c. Kết quả cho thấy h&agrave;m lượng chất sắt (gi&uacute;p bổ m&aacute;u) rất cao, chiếm 8%, gấp đ&ocirc;i so với g&agrave; ri. H&agrave;m lượng của một số ax&iacute;t amin cũng cao hơn g&agrave; ri.<br />M&oacute;n g&agrave; &aacute;c tiềm thuốc bắc được xem l&agrave; rất bổ dưỡng. Nhiều h&atilde;ng thực phẩm c&ograve;n chế biến m&oacute;n n&agrave;y đ&oacute;ng hộp. C&aacute;c vị thuốc thường được d&ugrave;ng l&agrave; nh&acirc;n s&acirc;m, kỷ tử, thục địa, t&aacute;o t&agrave;u... <br />Phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh; người gi&agrave; yếu, k&eacute;m ăn; trẻ em c&ograve;i xương; người vừa bệnh một thời gian d&agrave;i... n&ecirc;n ăn c&aacute;c m&oacute;n g&agrave; &aacute;c (g&agrave; 4-5 tuần tuổi) tiềm thuốc bắc, g&agrave; &aacute;c hầm nh&acirc;n s&acirc;m hoặc tiềm với nấm linh chi. <br /><font color="black"><strong>Gi&aacute; : 35N/con (trọng lượng sau khi r&uacute;t ruột : 2.4lạng - 2.9 lạng/con</strong>
Li&ecirc;n hệ : <strong><br /><div class="vsc"><h3 class="r"><a class="l" href="http://agriviet.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=nguyen%20minh%20hoang&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FNguy%25E1%25BB%2585n_Minh_Ho%25C3%25A0ng&amp;ei=O99lT6iUMOqTiAfC76DfBQ&amp;usg=AFQjCNGBYjCfwhZofiHWPfFHmswftYds2w"><font color="#1122cc">Nguyễn Minh Ho&agrave;ng </font></a>0984311414 ;tỉnh Hải Dương</h3></div></strong></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng
- Địa chỉ: Cẩm Định.-Huyện Cẩm Giàng -tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0984311414 - Fax:
- email: minhhoang_minhhoang482@yahoo.com​