bán gà ác giống

  • Thread starter dragonthien
  • Ngày gửi
D

dragonthien

Guest
#1
<span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">N&oacute;i đến g&agrave; &aacute;c ai cũng biết đến c&ocirc;ng dụng của n&oacute; như gi&uacute;p người ốm yếu phục hồi sức khỏe nhanh ch&oacute;ng. cũng như phụ nữ mang thai ăn gi&uacute;p con l&ecirc;n c&acirc;n tốt v&agrave; ph&aacute;t triển khỏe mạnh. Ngo&agrave;i ra, g&agrave; &aacute;c c&ograve;n chế biến được nhiều m&oacute;n ăn ngon m&agrave; bổ dưỡng.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều gi&aacute; cạnh tranh.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đến thực phẩm bổ dưỡng n&agrave;y th&igrave; nghi&ecirc;n cứu gi&aacute; cả n&agrave;o hợp l&yacute; nhất, tất nhi&ecirc;n thực phẩm phải l&agrave; h&agrave;ng chất lượng v&agrave; tươi ngon.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">Để đ&aacute;p ứng mọi y&ecirc;u cầu của c&aacute;c b&aacute;c, nh&agrave; em đảm bảo 100% l&agrave; h&agrave;ng tươi sống, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả lại phải chăng.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;Ngo&agrave;i ra, nh&agrave; em c&ograve;n cung cấp cả g&agrave; giống cho những b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i giống g&agrave; n&agrave;y;;;;ai c&oacute;<br />ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0984311414 .... Gặp anh HO&Agrave;NG&nbsp;</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn minh hoàng
- Địa chỉ: xã cẩm định - hyện cẩm giàng - tỉnh hải dương
- Điện thoại: 0984311414 - Fax:
- email: minhhoang_minhhoang482@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx