Bán Bán Gà Bổn đá cựa V.I.P

  • Thread starter hanquan
  • Ngày gửi
H

hanquan

Lữ khách
#1
Số 1 Gà Vàng Chân Chì Án Thiên mắt Ếch
Trạng 1kg3 chân đá nạp đá rất cựa
Giá 800k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319nthkntvknj2963479.jpeg&hash=6aa4213f084444dc6dfbddc5b9da8866

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319otdjmdu4mj3974928.jpeg&hash=814ed7d1161d4bc90cc8b6c120804846

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319mdmwmdqwnd2832925.jpeg&hash=b603426a754137459c48b69697655cd7

Số 2 Gà Chuối Ô chân Chì 2 hàng chơn mắt ếch
Trạng 1kg4 chân đá cựa né dòn rất ok
giá 800k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319owuxymi2ow4104993.jpeg&hash=5ffb52ced70d833e731475168911afc7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319otcxzddiyz3414965.jpeg&hash=460fd2f95f5d01635c5ce79207330143

Số 3 Gà Mỹ giòng sweater gà 8 tháng chân vàng 1 căp 6 triệu ko bán lẻ nhé
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319ntk5zjllyt77182.jpeg&hash=0cf793e80f231b613df977ee0bae68af

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319ntdiogvizt70620.jpeg&hash=2224f01e65b332a35df29c0722c9a3de

Số 4 Gà Tre Lai Mỹ tơ 7 tháng 8lạng
chân vàng đá canh nạp bổn đá cựa
giá 700k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012051313319n2e0mtfmow3035818.jpeg&hash=3f10f430e09692953430931445f41306

Liên hệ Nhoc_TDD48 hoăc Nhoc_TVQ online 24/24
Số Điện Thoại 01869097055 hoăc 01223600748
 

Đối tácTop