Bán gà chuối tuyết làm kiểng

  • Thread starter thuhungke
  • Ngày gửi
T

thuhungke

Lữ khách
#1
Cần bán 1 trống 2 mái đang đẻ giá 2triệu
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-3vBcz5iRUU4%2FTzjgSnO1ZTI%2FAAAAAAAAAqY%2F68-ZBPFrYes%2FAgriviet.Com-Ga_ki%2525E1%2525BB%252583ng_%2525282_tri%2525E1%2525BB%252587u%252529.jpg&hash=78dcdb88790e52cf175b9d840df67bd3
 

Đối tácTop