Bán Bán gà con mỹ rặc

  • Thread starter LAMTUNG™
  • Ngày gửi
LAMTUNG™

LAMTUNG™

Có kinh nghiệm
#1
Bán gà mỹ từ 21 ngày đến 3 tháng tuổi
giá bán
gà 21đến 1 tháng tuổi:500k /1 cập
gà từ 1 tháng đến 2 tháng 700k/1 cập
gà từ 2 đến trên 3 tháng giá 900k/1 cập

Đây là gà bố mẹ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP4200033.jpg&hash=32208fa5ff8f731ba348d4be4254a8ee

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP4190002.jpg&hash=1986995c93d03a854b12670111fc9514

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2Fp1234567-1.jpg&hash=796c4eb96d1d2b9d1945ae7560153bcd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP6180110.jpg&hash=ced3fa6059dd3a507611f0ab594d5beb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP6180109.jpg&hash=d020302ff8bdd30e18a46813288b6cba

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP6180108.jpg&hash=25ab38d9b05d433e2785eb87f62a6120

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP6180107.jpg&hash=9d5cc5c4a5c345c20c18680a81f0096c
 

Đối tácTop