Bán Bán gà con mỹ rặc

LAMTUNG™

Có kinh nghiệm
#1
Bán gà mỹ từ 21 ngày đến 3 tháng tuổi
giá bán
gà 21đến 1 tháng tuổi:500k /1 cập
gà từ 1 tháng đến 2 tháng 700k/1 cập
gà từ 2 đến trên 3 tháng giá 900k/1 cập

Đây là gà bố mẹ


 

Top