Bán gà cựa ở Bến Tre

  • Thread starter thuhungke
  • Ngày gửi
T

thuhungke

Lữ khách
#1
Do không có thời gian chăm sóc mình chỉ bán xô gà nhà. Gà bổn nhà đá nhạy cựa bạn nào có nhu cầu liên hệ qua Sđt:01676745979 gặp Hùng hoặc qua Email thuhungke@gmail.com

1. Gà chuối chân xanh 2.3kg (800k)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-wG-7IxrAuOs%2FTzjeTL06ffI%2FAAAAAAAAApo%2FGnP6HJxIAak%2FAgriviet.Com-Chu%2525E1%2525BB%252591i_ch%2525C3%2525A2n_xanh_2.3kg_%252528800k%252529.jpg&hash=c58cb0f88f2693d0c49f7f617bb2df29


2. Gà chuối chân vàng 2.8 (1tr)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-3mmj38_0PME%2FTzjekirKZgI%2FAAAAAAAAApw%2F1Dop0pNVt3g%2FAgriviet.Com-Chu%2525E1%2525BB%252591i_ch%2525C3%2525A2n_v%2525C3%2525A0ng_2.8kg_%2525281tr%252529.jpg&hash=04375a61e72f3ff905ed7d4820111af2


3. Gà xám vàng chân xanh 2.15kg (1.2tr)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-dxKGbqIbsQU%2FTzjexG7bw2I%2FAAAAAAAAAp4%2F0gqrUzVY3js%2FAgriviet.Com-Xam_vang_chan_xanh_2.15kg_%2525281_tr_2%252529.jpg&hash=e81ffea9e6dcdff0424762c314846ad3


4. Gà xám vàng chân xanh 2.05kg (1tr)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-MKesmfUMBCM%2FTzje8gV9SII%2FAAAAAAAAAqA%2F95IH8dJedBQ%2FAgriviet.Com-Xam_vang_chan_xanh_2.05kg_%2525281t%252529.jpg&hash=4664099529668cc94d78f488d7e18171


5. Gà que 2.45 lai kín (1tr)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-9LW6v2Zw4x4%2FTzjfgWrgfuI%2FAAAAAAAAAqQ%2FjqAyA9F_ebY%2FAgriviet.Com-Que_2.45kg_%2525281tr%252529.jpg&hash=52ea1ff64dad0c0e21e83863dfd40fe4


6. Gà kiểng (2triệu: 1 trống 2 mái đang đẻ)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-JzhSs3zOBgM%2FTzjfNiRVZHI%2FAAAAAAAAAqI%2FKqfA5Ed3omI%2FAgriviet.Com-Ga_ki%2525E1%2525BB%252583ng_%2525282_tri%2525E1%2525BB%252587u%252529.jpg&hash=c50c5c7346cdca806376fddf171c466c
 

Đối tác


Top