Bán gà đá Bến Tre cập nhật thường xuyên !

  • Thread starter Lê Nhật Tâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Nhật Tâm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nhật Tâm
- Địa chỉ: 503D, Khu phố 3, Phường 8, Thành phố Bến Tre
- Tel, Fax: 0984.393819 ::: FaX
- email: nhattambt@gmail.com
================================

<div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ljj1289371845.jpg" border="0" /><br /><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/tjg1289371798.jpg" border="0" /><br /><br />1/ Điều v&agrave;ng 2.7kg ch&acirc;n vu&ocirc;ng, 8 mống đen <br /><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/euh1289371851.jpg" border="0" /><br />2/ G&agrave; lai 2.7kg ch&acirc;n trắng (vải sạch) g&agrave; n&agrave;y th&igrave; đ&aacute; khỏi b&agrave;n <img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/elv1289371857.jpg" border="0" /><br />3/ G&agrave; v&agrave;ng ch&acirc;n xanh 2.5kg, ch&acirc;n vu&ocirc;ng <img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/wko1289371948.jpg" border="0" /><br />4/ G&agrave; kh&eacute;t v&agrave;ng 2.3kg (ko cắt l&ocirc;ng), ch&acirc;n vu&ocirc;ng nha <img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/uza1289371916.jpg" border="0" /><br />5/ G&agrave; we đỏ 2.5kg ch&acirc;n thao điểm (Win 2 c&aacute;i rồi)<br /><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/zck1289371909.jpg" border="0" /><br />6/ g&agrave; lai cắt mồng 2.7kg </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ide1289371903.jpg" border="0" /><br />7/ Kh&eacute;t b&ocirc;ng 2.5kg </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ryg1289371898.jpg" border="0" /><br />8/ Kh&eacute;t v&agrave;ng 2.6kg </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/zub1289371893.jpg" border="0" /><br />9/ G&agrave; v&agrave;ng 2.7kg (nạp ch&acirc;n lớn, dồn ch&acirc;n 3)<br /><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/sgk1289371867.jpg" border="0" /><br />10/ G&agrave; đều nặng 2.4kg mồng tr&iacute;ch </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/stp1289371862.jpg" border="0" /><br />11/ G&agrave; c&uacute; v&agrave;ng 2.5kg (ch&acirc;n xanh)<br /><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/err1289371816.jpg" border="0" /><br />12/ G&agrave; đều ch&acirc;n ch&igrave; 2.4kg c&ograve;n tơ </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/osh1289371810.jpg" border="0" /><br />13/ G&agrave; we b&ocirc;ng, nh&igrave;n l&agrave; cai rồi </div><div class="message"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/qzy1289371793.jpg" border="0" /><br />14/ G&agrave; đều b&ocirc;ng 2.6kg </div><div class="message"><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3">Ch&agrave;o c&aacute;c anh ch&uacute;c c&aacute;c anh chọn được 1 em như &yacute; !</font></span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/pir1287981449.gif" border="0" /></font></span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3">1/ G&agrave; que xanh mới l&ecirc;n 2.4kg (m&aacute;u lai).</font></span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3"><img src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/qrn1287987285.gif" border="0" /></font></span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><font size="3">2/ G&agrave; đều ch&acirc;n thao 2.7kg</font></span></span></p></div><div class="message">Mong anh em chơi g&agrave; hiểu cho, gi&aacute; n&agrave;o th&igrave; của nấy nha anh em !<br />Mời c&aacute;c anh gh&eacute; nh&agrave; em (gần cầu c&aacute; Lốc (TP.Bến Tre)) để xem g&agrave; nha!<br />Cần g&igrave; li&ecirc;n hệ em 0984393819 T&acirc;m, h&acirc;n hạnh phục vụ c&aacute;c anh !<br />Ch&uacute;c c&aacute;c anh thắng lớn!</div><!-- / message --><!-- BEGIN TEMPLATE: chipstyle_showlist -->
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top