bán gà đá cựa sắt giá rẻ tp hcm

  • Thread starter tranvanphuctn85
  • Ngày gửi
T

tranvanphuctn85

Guest
#1
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">hiện em đang c&oacute; một số con g&agrave; chiến, anh em n&agrave;o muốn đưa em n&oacute; về nh&agrave; mới th&igrave; li&ecirc;n hệ nh&eacute;!</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em số 1: g&agrave; nhạn ch&acirc;n trắng mỏ trắng mồng l&aacute; nặng 2,3 kg, đ&aacute; nạp v&ocirc; gay đ&aacute; l&ocirc;ng li&ecirc;n miệng,xem g&agrave; l&agrave; ok ngay&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">gi&aacute; 2,1 chai</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em số 2: g&agrave; que nghệ 2,4 kg, ch&acirc;n đen mắt đen mỏ đen,long h&igrave;nh đẹp, đ&aacute; cực hay, gi&aacute; 1,6chai</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em s&ocirc; 3 : g&agrave; tre điều, 820 gram, đ&atilde; s&uacute;t 2 ph&aacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng, gi&aacute; hữu nghị 1,3 chai</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em số 4: g&agrave; kh&eacute;t ch&acirc;n xanh lai mỹ, 2,2 kg,hai ch&acirc;n c&oacute; h&agrave;ng nh&eacute;, vừa mới s&uacute;t 1 ph&aacute;t, gi&aacute; 1,8 chai</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">anh em mang g&agrave; xổ sẽ thấy, trăm nghe kh&ocirc;ng bằng mắt thấy&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em số 5: tre lai rừng 1 kg, huyền ch&acirc;m ngay cựa lu&ocirc;n,gi&aacute; 1 chai</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">c&oacute; g&igrave; a e li&ecirc;n hệ 0912288578 nh&eacute;, chỉ c&oacute; v&agrave;i h&igrave;nh xem th&ocirc;i anh em c&oacute; g&igrave; đến xem trực tiếp lu&ocirc;n nha</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: #fafafa">em đang ở b&igrave;nh hưng h&ograve;a b&igrave;nh t&acirc;n đ&oacute;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần văn phúc
- Địa chỉ: bình hưng hòa bình tân
- Điện thoại: 0903989278 - Fax: 0912288578
- email: hongphuctn85@gmail.com