BÁN GÀ ĐÁ CỰA

  • Thread starter phamhoangstone
  • Ngày gửi
P

phamhoangstone

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HAI LÚA
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 0939569077 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: phamhoangstone@gmail.com
================================

<strong><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">CUNG CẤP G&Agrave; L&Ocirc;NG - G&Agrave; LAI CHẤT LƯỢNG CAO<br /></font></strong><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>HAI T&Agrave;I<br /></strong></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; L&Ocirc;NG BỔN BANG Đ&Aacute; LIỀN<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">CẤP BẬC H&Agrave;NG KH&Aacute; CHO ĐẾN H&Agrave;NG CỌP, KH&Ocirc;NG CHƠI H&Agrave;NG THƯỜNG.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">&nbsp;<br /></font><strong><u><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">ĐỐI VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHỮ T&Iacute;N L&Agrave; H&Agrave;NG ĐẦU, KH&Ocirc;NG D&Ugrave;NG M&Aacute;NH KH&Oacute;E ĐỂ LỪA ĐẢO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.<br /></font></u></strong><em><u><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">H&Igrave;NH THỨC 1: B&Aacute;N (NẾU THUA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ HO&Agrave;N TRẢ LẠI TIỀN MUA G&Agrave; 100% )<br /></font>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">H&Igrave;NH THỨC 2: CHO THU&Ecirc;<br /></font>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">H&Igrave;NH THỨC 3: DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C G&Agrave; TANG( G&Agrave; SẼ ĐƯỢC CHĂM S&Oacute;C TẬN T&Igrave;NH V&Agrave; KĨ LƯỠNG)<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">GI&Aacute; THU&Ecirc; : T&Ugrave;Y THEO CẤP BẬC CỦA TỪNG CON, BAO Đ&Aacute;, CHỈ Đ&Aacute; THẮNG MỚI LẦY TIỀN THU&Ecirc;.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHỈ B&Aacute;N HOẶC CHO THU&Ecirc; ĐỐI VỚI NHỮNG CON ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG, G&Agrave; CHƯA ĐẠT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG D&Aacute;M B&Aacute;N V&Igrave; SỢ KH&Aacute;CH RA ĐI KH&Ocirc;NG ĐƯỜNG TRỞ LẠI. <br /></font><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">QU&Iacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ: <br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">A.HO&Agrave;NG: 0939.569.077 <br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">A.THY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 0982.424.231<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; THIỆN CH&Iacute; SẼ ĐƯỢC DẮT ĐẾN THAM QUAN TRANG TRẠI.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Đ/C TRANG TRẠI: QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /></p></font></font></font></p></font></font></font></u></em>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 

Top