Bán Gà Đá

  • Thread starter thanhtai240587
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanhtai240587

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhtai240587
- Địa chỉ: Tiền GIang
- Tel, Fax: 0983.957.437
- email: thanhtai240587@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>Cần b&aacute;n một con g&agrave; v&agrave;ng&nbsp; nặng 2.6kg. Bổn g&agrave; G&ograve; C&ocirc;ng đ&aacute; cựa lắm, lưng to, mồng tr&iacute;ch, hai h&agrave;ng trơn. Bảo đảm trận đầu. Nếu thua trận đầu ho&agrave;n lại tiền đ&atilde; b&aacute;n g&agrave;. </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Gi&aacute; b&aacute;n: 3 triệu.</p>V&igrave; t&ocirc;i chỉ c&oacute; 1 con duy nhất, kh&ocirc;ng nu&ocirc;i nhiều. Li&ecirc;n hệ sớm trước ng&agrave;y 30/12/2010<p>&nbsp;</p><p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 116.25pt">Nếu cần xuống tại nh&agrave; t&ocirc;i xổ cho coi v&agrave; xem mặt g&agrave; lu&ocirc;n.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 116.25pt">&nbsp;</p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Sđt: 0983.957.437 -T&agrave;i</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx