bán gà đá

#5
Bán gà đá, gà đổ tại trại gà
Xem hình ảnh gà tại trạng web
http://traigada.22web.org/vi/shops/gada/

- Không phải gà mua đi bán lại. Tất cả các gà đăng trên website này là gà của trại mình đổ ra.
- Mua bán giao dịch tại nhà;sổ gà tại nhà
- Nhà minh ở Dĩ an Bình Dương. So dien thoai 0993008598
 
#7
Bán gà đá, gà đổ tại trại gà
Xem hình ảnh gà tại trạng web
http://traigada.22web.org/vi/shops/gada/

- Không phải gà mua đi bán lại. Tất cả các gà đăng trên website này là gà của trại mình đổ ra.
- Mua bán giao dịch tại nhà;sổ gà tại nhà
- Nhà minh ở Dĩ an Bình Dương. So dien thoai 0993008598


 

#9
Bán gà đá, gà đổ tại trại gà
Xem hình ảnh gà tại trạng web
http://traigada.22web.org/vi/shops/gada/

- Không phải gà mua đi bán lại. Tất cả các gà đăng trên website này là gà của trại mình đổ ra.
- Mua bán giao dịch tại nhà;sổ gà tại nhà
- Nhà minh ở Dĩ an Bình Dương. So dien thoai 0993008598

Link : http://agriviet.com/home/threads/99961-ban-ga-da#ixzz2CQzNXh7f

Bán gà đá, gà đổ tại trại gà
Xem hình ảnh gà tại trạng web
http://traigada.22web.org/vi/shops/gada/

- Không phải gà mua đi bán lại. Tất cả các gà đăng trên website này là gà của trại mình đổ ra.
- Mua bán giao dịch tại nhà;sổ gà tại nhà
- Nhà minh ở Dĩ an Bình Dương. So dien thoai 0993008598

Link : http://agriviet.com/home/threads/99961-ban-ga-da#ixzz2CQzNXh7f

Bán gà đá, gà đổ tại trại gà
Xem hình ảnh gà tại trạng web
http://traigada.22web.org/vi/shops/gada/

- Không phải gà mua đi bán lại. Tất cả các gà đăng trên website này là gà của trại mình đổ ra.
- Mua bán giao dịch tại nhà;sổ gà tại nhà
- Nhà minh ở Dĩ an Bình Dương. So dien thoai 0993008598

Link : http://agriviet.com/home/threads/99961-ban-ga-da#ixzz2CQzNXh7f