bán gà điều chân xanh lai mỹ 50

hanquan

Lữ khách
#1
đá như cái máy canh chặn tốt ăn lông vào gai đá không nghỉ hình em nó đây Giá 1t5 có fix nhẹ cho anh em nhiệt tình em nó mới cắt mào xún lông nhé 2 chân đóng vảy tứ quý nhé pmm yahoo Nhoc_TVQ or 01869097055
 

Top