Bán bán gà điều chân xanh lai mỹ ẩn giá 1t5 có fix

hanquan

Lữ khách
#1
lối đá như gà mỹ bu nạp không ngừng ăn lông dòng gà mai độ đá cựa dữ lắm ăn 1 độ thử cựa xuất sắc anh em nào cần về đá tiền nuôi lại 1 tuần đá ngay


 

Top