bán gà đồi và dê núi

  • Thread starter tranmen
  • Ngày gửi
T

tranmen

Guest
#1
hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; g&agrave; đồi v&agrave; d&ecirc; n&uacute;i nhưng chưa c&oacute; thị trường ti&ecirc;u thụ. ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn t&igrave;m thị trường ti&ecirc;u thụ ổn định.ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; g&agrave; đồi v&agrave; d&ecirc; n&uacute;i thật.ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số dt 0984825047<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần quốc mơ
- Địa chỉ: bản mới đô lương hưu lũng lạng sơn
- Tel, Fax: ::: 0984825047
- email: men101088@gmail.com
 

Đối tácTop