Bán Gà Đông Tảo, Gà 9 Cựa, Gà Chọi, Gà Tre,....

#1
Trang trại gà quý Minh Sang kính chào Quý Bà Con:
Trang trại chúng tôi là trung tâm phát triển và lưu chữ gen các giống gà quý của dân tộc như: Gà 9 Cựa, Gà Móng Tiên Phong, Gà Đông Tảo, Gà Chọi, Gà Tre, Gà Lai Chọi, Gà Lai Mía, Gà Sao. Hiện trang trại đang có các sản phẩm như sau để cung cấp cho bà con:
1.Gà 9 cựa:
+ Trứng 20.000đ/q
+ Gà con mới nở giá 30.000đ/con
+ Gà từ 1 đến 3 tháng 80.000đ đến 200.000đ/con
+ Gà giống 5 đến 6 tháng tuổi 350.000đ/con
2.Gà Đông Tảo Thuần Chủng:
+ Trứng 50.000đ/q
+ Gà con mới nở giá 80.000đ/con
3.Gà Móng Tiên Phong(Gà sách đỏ Việt Nam):
+ Trứng 18.000đ/q
+ Gà con mới nở giá 25.000đ/con
4.Gà chọi:
4.1,Gà chọi thuần
+ Trứng 25.000đ/q
+Gà bóc Trứng 45.000đ/con
+ Gà 1 tháng tuổi 100.000đ/con
+ Gà 2 đến 3 tháng tuổi 200.000đ đến 300.000đ/con
4.2.Gà Lai Chọi
+ Trứng 5.500đ/q
+ Gà lai chọi bóc Trứng 10.500đ/con
+ Lai Chọi 1 tháng tuổi 50.000đ/con
5.Gà Tre
+ Trứng 15.000đ/q
+ Gà bóc Trứng 25.000đ/con
6.Gà Lai Mía:
+ Trứng 3.500đ/q
+ Gà 1 ngày tuổi 5.500đ/c
7.Gà Sao:
+ Trứng 6.500đ/q
+Gà 1 ngày tuổi 13.500đ/c
8.Gà H’Mông 1 ngày tuổi 12.500đ/c
9.Gà ác 1 ngày tuổi 10.500đ/c
Bà con mua sản phẩm của trang trại được tư vấn miễn phí về kỹ thuật chăn nuôi, và truồng trại( Thiết kế bản vẽ truồng trại gửi cho bà con).
Địa chỉ liên hệ: Trang Trại Gà Quý MinhSang – Trung tâm Ủy Ban Xã Hoàng Thanh – Hiệp Hòa – Bắc Giang, Điện thoại liên hệ: 0947.119.668 hoặc 01234.119.668.
Lưu ý: Có thể vận chuyển hàng đi khắp các vùng miền
 

Last edited: