bán gà đông tảo

  • Thread starter biendinhcong
  • Ngày gửi
biendinhcong

biendinhcong

Nhà nông nghiệp dư
#1
đây là 1 số hình ảnh ban3 quền của mình
ai cần thì liên hê với mình nhé.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F21%2Fo%2Fanhso-214912_img_7487_551.jpg&hash=c3e06f1b71c283d7dce9668a4caf49ab

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F21%2Fo%2Fanhso-214915_img_7525_464.jpg&hash=fe420786b85e4943aaa69a893942e26f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F21%2Fo%2Fanhso-214917_img_7564_892.jpg&hash=630fb444a390a712e8c44a165ae7afc3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F21%2Fo%2Fanhso-214918_img_7676_199.jpg&hash=a2650f95900b7cfe69a06574e5a38427

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F21%2Fo%2Fanhso-214920_img_7722_125.jpg&hash=8c2b58c99b22184f74ffdc8c45681997

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222912_06022012410.jpg&hash=b9ccdc498d25ee143898cc6bb69063d9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222917_06022012413.jpg&hash=0740f8ecbf87945c17f442aa812ce67e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222922_08112011021.jpg&hash=870f0b2e67b06a1c064a71ad682ce596

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222924_08112011026.jpg&hash=fbcf2991e795f2b260c519603a6e8297

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222927_08112011044.jpg&hash=01fd6b577c04ed8e65d59c2c68f98741

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222930_08112011048.jpg&hash=c6e083cfd91925545c264ef9b92a3ffd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222933_08112011065.jpg&hash=9b8ce544b46dd688c0f7b5c5b34eeb47

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222935_08112011070.jpg&hash=ebdd5443a7c64d65df871d5d2fb782bc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222940_08112011074.jpg&hash=4951d47c0172dd1b2d32247ec756ab1a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222943_08112011076.jpg&hash=6fe9c3f40bd5081be1e393693277c9d1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222945_biendinhcong.jpg&hash=453d9cfd648e4244b1b98a2e98615dab

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222948_05022012359.jpg&hash=bbb3b8e140b1c8fce990f4a04cfd4844

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-222955_05022012380.jpg&hash=f2c2f1b2ef528166b4a5b4eea2967b05

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223003_05022012381.jpg&hash=102eb493fb1aecb5aaa9549f16021e8e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223013_05022012382.jpg&hash=ba74a24d363e6df216361b440010ae6e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223023_05022012383.jpg&hash=c27facb6f3f0b6756348d3e6d10abe5d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223030_05022012384.jpg&hash=2f5c6d40cd30f70c6d22fc46993c6b17

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223041_05022012386.jpg&hash=0eff45060ae6482e7fc7785a054a6fac

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223048_05022012390.jpg&hash=d15545f64555f95788a4095bb814d3b9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223055_05022012391.jpg&hash=bca51b228458f017142dd46621b969a7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223124_05022012392.jpg&hash=a9de62f47ee3739d5548d37c49964a9f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223148_05022012394.jpg&hash=b55852eb20c894972ca8eda2dff0768e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223419_IMG_6822.jpg&hash=1033603b3ae7889bc2f56a93d4113527

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223426_IMG_6828.jpg&hash=32aa8217b7fef5c82c67164ff442f79f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20120217%2F22%2Fo%2Fanhso-223431_27488.jpg&hash=a9f5761c86b2debd385a70bafc26bf89
 

phước an

phước an

Thành viên mới
#2
Gà đẹp quá, trang trại mình ở gần đường 5 ko a?

Hôm trước tết a gọi cho e bảo gửi cái ảnh con trống 5kg mà e chờ mãi k thấy, anh pm e cái ảnh và cái giá với nhé

Nhìn gà a thích thật :)
 
Lợi danh như nước

Lợi danh như nước

Thành viên mới
#3
3 tấm hình cuối cùng là hình gà của tuanphuthai
=> Bạn biendinhcong và bạn tuanphuthai là 1
(vì như bạn nói ở trên mấy tấm hình trên là hình của bạn)
Mà theo mình biết bạn tuanphuthai lâu lâu mới bán vài con.
???
Bạn biendinhcong giải thích dùm mình với.
 
biendinhcong

biendinhcong

Nhà nông nghiệp dư
#5
Gà đẹp quá, trang trại mình ở gần đường 5 ko a?

Hôm trước tết a gọi cho e bảo gửi cái ảnh con trống 5kg mà e chờ mãi k thấy, anh pm e cái ảnh và cái giá với nhé

Nhìn gà a thích thật :)
này ông bạn nhớ là đừng bán con gà đó nha
nếu có ý định bán thì gọi mình để mình lấy lại
mình kết con đố lăm đấy
 
biendinhcong

biendinhcong

Nhà nông nghiệp dư
#8
chắc hình ở trang web up ảnh ko ổn định chú ah cháu pos chú xem lại nha
chúc chú mạnh khoẻ và vui vẻ.......cháu rất vui dc chú nghé thăm.
Agriviet.Com-05022012381.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong10.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong11.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong12.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong15.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong18.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong19.jpg

Agriviet.Com-biendinhcong45.jpg

Agriviet.Com-hi%25CC%2580nh0301_001.jpg

Agriviet.Com-26022012%2528012%2529.jpg

Agriviet.Com-26022012%2528014%2529.jpg

Agriviet.Com-05022012359.jpg

Agriviet.Com-05022012380.jpg


--------

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk3.upanh.com%2Fb2.s27.d1%2F22bf838996afeb351888d8f27b287f9b_43346663.hinh0233001002.jpg&hash=a65ab3cfd3ae4745656b8f84c605e3a8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk0.upanh.com%2Fb4.s25.d3%2Fb2f687b633d26a753c37dee3943f6290_43346670.hinh0301001.jpg&hash=c0377fec4e97401e89ac86fb04e13d12
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk8.upanh.com%2Fb6.s25.d3%2F384589583c31ce64aa2441e6102b41ed_43346678.26022012008.jpg&hash=3f97e88c4ba4273968c5b85eeeec0d51
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk9.upanh.com%2Fb1.s26.d2%2Ff40fbebc981ca378710cdfbbf7c1b71f_43346679.26022012014.jpg&hash=829763ec170883a551fe44add3dac8d0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk3.upanh.com%2Fb6.s26.d1%2Fd9a7ed01b036ad68ff157d1889c29faa_43346683.05022012359.jpg&hash=3493f3d62c4ea007199a30ecb706b938
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk4.upanh.com%2Fb4.s27.d2%2F014c4bca1e79a67fc8b1205fdc1f76bd_43346694.05022012381.jpg&hash=8cacc0a1a5bf9c75cda829b35f5777a9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk7.upanh.com%2Fb4.s27.d2%2F55c5c921dfd0443a4580359e1cb45d3a_43346737.14022012446.jpg&hash=76b4f551b8b336bfd64f458ceeabfcbf
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk1.upanh.com%2Fb4.s27.d1%2Fe669a6b00b8e7e693f1f0b82e144da22_43346781.14022012447.jpg&hash=987a2a1b296487cda6b675304f0a8de3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk0.upanh.com%2Fb4.s24.d3%2Fef0752758efd6d8005400777129c7011_43346790.biendinhcong10.jpg&hash=ec08be100235b94b58784acfbf4a17b8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk4.upanh.com%2Fb2.s26.d1%2F3d8a1f9bdab204316e700f0dce6f77c5_43346804.biendinhcong11.jpg&hash=86c9b3f32c4d4da4819e36d4047cf97c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk9.upanh.com%2Fb3.s13.d5%2Ff4c6e78f889876abfbfb347ba28d8036_43346819.biendinhcong18.jpg&hash=ecb569eceb797d8750b2da1d52d6c87c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk5.upanh.com%2Fb5.s26.d2%2F5df6d23a3de7584bff95957049578a65_43346825.biendinhcong19.jpg&hash=2e1306e2f3c7b9b1a9f5f3d3c1a10c47
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnk8.upanh.com%2Fb6.s26.d2%2Fb83032f5a430d5e7fc43e2dab0228181_43346828.biendinhcong45.jpg&hash=d831e2281461fec481139e6bd80a1b02
 
Last edited:
N

nghiacmag

Nhà nông nghiệp dư
#9
Bác cho mình hỏi 2 con gà của bác ẩm được bao nhiêu năm tuổi rồi ? nhìn mà thấy khoái thiệt
 
GUPPY VIETNAM

GUPPY VIETNAM

Lữ khách
#12
gà nhìn chất lượng quá ! kg biết trong sg có ai có giống như vầy chưa ta ? mình mua 1 cặp nhỏ về nuôi chơi !
chúc bro mau hết hàng nhé !
 
biendinhcong

biendinhcong

Nhà nông nghiệp dư
#13
gà nhìn chất lượng quá ! kg biết trong sg có ai có giống như vầy chưa ta ? mình mua 1 cặp nhỏ về nuôi chơi !
chúc bro mau hết hàng nhé !
cảm ơn bạn nhé chúc bạn sớm tìm dc nhưng con ga ưng ý
 

Đối tácTop