bán gà giò nòi lai mỹ

  • Thread starter bangavip
  • Ngày gửi
B

bangavip

Guest
#1
cần tiền mua g&agrave; nọc n&ecirc;n b&aacute;n 5 g&agrave; gi&ograve; độ 4,5 th&aacute;ng tuổi trộng lượng độ khoảng 0,7kg mổi con mức độ lai cũng kh&aacute;, gồm 03 g&agrave; trống 2 g&agrave; m&aacute;i, gi&aacute; b&aacute;n trống 500ng/con m&aacute;i 250ng/con anh em n&agrave;o mua li&ecirc;n lạc qua dt:01277951231. Long 34t, gặp tại thị trấn Mỏ C&agrave;y Nam. <br />1 v&agrave;i h&igrave;nh anh em xem<br /><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/Picture041.jpg" border="0" /><br /><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/Picture048.jpg" border="0" /><br /><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/Picture032.jpg" border="0" /><br />Anh em xem được mua ve kho&atilde;ng 1,5 th&aacute;ng nữa l&agrave; biết g&aacute;y, g&agrave; m&igrave;nh cản để nu&ocirc;i n&ecirc;n lựa chọn giống bố mẹ rất cẩn thận.<br />h&igrave;nh g&agrave; bố mẹ v&agrave; bầy g&agrave; anh của bầy n&agrave;y<br /><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/Picture009.jpg" border="0" /><br /><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/Picture022.jpg" border="0" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhlong
- Địa chỉ: bến tre
- Điện thoại: 01277951231 - Fax:
- email: thanhlong051979@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top