Ban ga giong cac loai -trang trai bao ton gen ga mong tuyet tham (0914762251)

#1
trang trai bao ton ga mong tuyet tham (0914762251)
 • chuyen ban cac giong ga thit ,ga giong voi chat luong tot
 • dia chi :anh nguyen van tham -doi 6 -thon duong tho -xa tien phong -huyen duy tien - tinh ha nam
 • so dien thoai :0914762251 hoac 0919969867
 • trang trai cau chung toi duoc tinh ha nam dau tu cho du an bao ton gen giong mong
 • cac ban hay lien lac dung dia chi
 • chu trang trai :anh nguiyen van tham
 

HienBeo

Nhanong.Com
#2
Cho em xem hình trang trại và hình "ga mong tuyet tham" gì đó đi bác
Giá cả của nó thế nào?
 
#3
Duoi day la 1 so hinh anh ve trang trai anh nguyen van tham (0914762251)

 • co anh chu
 • chung toi dam bao chat luong tot .
 • can gi bac hay lien lac qua so dien thoai tren

--------

 • CHUNG TOI CUNG CAP GA CHAT LUONG TOT
 • DAY LA 1 SO HINH ANH TRANG TRAI TOI VA GA MONG
 • GIA CA BAC CU GOI QUA SO DIEN THOAI O TREN DE BIET THEM THONG TIN
 • TRANG TRAI CHUNG TOI (Hơn một năm gây dựng, cơ sở chăn nuôi gà Móng của ông có quy mô gần 3 ha, với tổng số đàn gà đẻ lên hơn 3.000 con và có trên 7.000 con gà giống.)
 
Last edited: