Bán gà giống (Móng Tiên Phong)

  • Thread starter phuongthanh
  • Ngày gửi
P

phuongthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thế Thành
- Địa chỉ: Xã Tiên Phong Huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam
- Tel, Fax: 0987985223 ::: FaX
- email: hoangthanh223@gmail.com
================================

trạm &aacute;p trứng Th&agrave;nh Phương, Hiện c&oacute; g&agrave; m&oacute;ng mới nở gi&aacute; 10.000 đồng /con ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ số điện thoại 0919953831 <br />
 

Top