Bán gà giống (Móng Tiên Phong)

  • Thread starter phuongthanh
  • Ngày gửi
P

phuongthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng thế thành
- Địa chỉ: xã Tiên Phong huyện Duy Tiên tỉnh HÀ Nam
- Tel, Fax: 03513838503 ::: FaX
- email: hoangthanh223@gmail.com
================================

<p>Trạm ấp trứng Th&agrave;nh Phương chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; m&oacute;ng ti&ecirc;n phong chất lượng cao ai c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ số điện thoại 0919953831 ch&uacute;ng t&ocirc;i xẽ đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của bạn</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top