ban ga giong My

  • Thread starter nguyenthuong1945
  • Ngày gửi
N

nguyenthuong1945

Guest
#1
<p>Chung toi, Trai ga Nguyen Thuong dang co rat nhieu giong ga da nhap 100% tu My ve can ban: hatch, kelso, docrobinson, asil, sweather, wingate, albany roundhead hennie,... ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tuyển chọn giống rất đặc biệt từ những trại g&agrave; đ&aacute; lớn, chuy&ecirc;n nghiệp l&acirc;u năm từ Mỹ, hầu hết l&agrave; g&agrave; lớn trạng, da sau chan v&agrave; rất ph&ugrave; hợp với lối đ&aacute; cựa đinh tại VN. <br />Hien tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng lớn g&agrave; con, rặc giống kh&ocirc;ng lai với những th&aacute;ng tuổi kh&aacute;c nhau để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; th&ecirc;m sự lựa chọn với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.<br />mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0973399805 or 0613 777607 Mr. Thường or Ms. Tuyết<br />xin cảm ơn đ&atilde; đọc tin n&agrave;y! </p><p>&lt;a href=&quot;<a href="http://s1109.photobucket.com/albums/h431/nguyenthuong1945/?action=view&amp;amp;current=P1020202.jpg">http://s1109.photobucket.com/albums/h431/nguyenthuong1945/?action=view&amp;amp;current=P1020202.jpg</a>&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;<a href="http://i1109.photobucket.com/albums/h431/nguyenthuong1945/P1020202.jpg">http://i1109.photobucket.com/albums/h431/nguyenthuong1945/P1020202.jpg</a>&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Photobucket&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thuon
- Địa chỉ: b2/033 bac son quang trung thong nhat dong nai
- Điện thoại: 0973 399805 - Fax: 0163 777607
- email: nguyenngocanhthu150498@yahoo.com