Bán gà giống, vịt giống: Gà nòi, vịt xiêm cho trang trại

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 241 Dien Bien Phu, Q3
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<font size="4"><font color="#0000ff">Bán gà gi&ocirc;́ng, vịt gi&ocirc;́ng: Gà nòi, vịt xi&ecirc;m cho trang trại<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">&gt;&gt;&gt; Bán mái nòi gi&ocirc;́ng - Sạch b&ecirc;̣nh - Gi&ocirc;́ng chu&acirc;̉n hi&ecirc;́m<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">C&oacute; rất nhiều giống để chọn lựa<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">G&agrave; con được tạo ra từ gà b&ocirc;́ mẹ sạch b&ecirc;̣nh.<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">Gà mái nòi đã được nu&ocirc;i dưỡng bằng kỹ thu&acirc;̣t kháng b&ecirc;̣nh ngay từ khi mới nở.<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">&gt;&gt;&gt; Bán vịt Xi&ecirc;m con - Sạch b&ecirc;̣nh - Mau lớn - Thịt thơm ngon - Gi&ocirc;́ng chu&acirc;̉n<br /><br /><br /></font></font><font size="4"><font color="#0000ff">Vịt Xi&ecirc;m con được tạo ra từ đàn vịt b&ocirc;́ mẹ sạch b&ecirc;̣nh, gi&ocirc;́ng chu&acirc;̉n. Trứng vịt lớn đạt trọng lượng từ 75 - 100 g/trứng.<br /><br />Vịt Xi&ecirc;m con đã được nu&ocirc;i dưỡng bằng kỹ thu&acirc;̣t kháng b&ecirc;̣nh ngay từ khi mới nở.<br /><br />Tỷ l&ecirc;̣ vịt tr&ocirc;́ng &gt; 70%<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"><font color="#0000ff">LH: Anh Huy 0908 966 217 &ndash; Anh Vinh 0908 188 398<br /></font></font><p><font color="#0000ff" size="4" /></p>
 

Top