Bán gà kiếng thả vườn

paynet0511

Thành viên mới
#1
<p>&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; một số lượng g&agrave; thả vườn, l&ocirc;ng đen thịt v&agrave;ng ch&acirc;n v&agrave;ng nhỏ vậy Qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o muốn mua xin li&ecirc;n hệ: Số lượng ổn định , Vậy mong t&igrave;m được Cty n&agrave;o l&agrave;m ăn uy t&iacute;n</p><p>&nbsp;Vui lonhg li&ecirc;n hệ: Tường 0914 344 025 - 0904 323 349</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh đức tường
- Địa chỉ: Phú ninh - quảng nam
- Điện thoại: 0914 344 025 - Fax:
- email: huynhductuongqt06@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx