bán gà lai 50 giá mền!

whoamihi

Lữ khách
#1
gà que chân xanh , mồng chỉ thiên , 2kg3 ,12tháng
xem gà tại biên hòa đồng nai, giá 1t2
ll.01689342387.
<a href="http://s1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/?action=view&amp;current=Image0231.jpg" target="_blank"><img src="http://i1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/Image0231.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>]
<a href="http://s1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/?action=view&amp;current=Image0246.jpg" target="_blank"><img src="http://i1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/Image0246.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/?action=view&amp;current=Image0232.jpg" target="_blank"><img src="http://i1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/Image0232.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/?action=view&amp;current=Image0234.jpg" target="_blank"><img src="http://i1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/Image0234.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/?action=view&amp;current=Image0233.jpg" target="_blank"><img src="http://i1142.photobucket.com/albums/n603/whoamihi/Image0233.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx