Bán bán gà lông lai mỹ 75 trạng 2kg2 ăn 1 độ tiền lớn

hanquan

Lữ khách
#1
đá như gà mỹ rặt ăn rất xuất sắc đá toàn trên lưng người ta vào gai như cái máy xâm
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG] ai cần liên hệ Nhoc_TVQ or 01869097055
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx