Bán Gà Mỹ, Gà Peru Chất Lượng Tốt Nhất Nhập Từ Usa

#1
BÁN GÀ M[FONT=&quot]Ỹ[/FONT], BÁN GÀ PERU, GÀ ĐÁ Đ[FONT=&quot]Ộ[/FONT], GÀ TR[FONT=&quot]Ố[/FONT]NG GÀ MÁI LÀM GI[FONT=&quot]Ố[/FONT]NG NH[FONT=&quot]Ậ[/FONT]P T[FONT=&quot]Ừ[/FONT] M[FONT=&quot]Ỹ[/FONT] V[FONT=&quot]Ề[/FONT] THEO Đ[FONT=&quot]Ơ[/FONT]N Đ[FONT=&quot]Ặ[/FONT]T HÀNG. GÀ Đ[FONT=&quot]Ả[/FONT]M B[FONT=&quot]Ả[/FONT]O CH[FONT=&quot]Ấ[/FONT]T L[FONT=&quot]ƯỢ[/FONT]NG GI[FONT=&quot]Ố[/FONT]NG T[FONT=&quot]Ố[/FONT]T. GIÁ PH[FONT=&quot]Ả[/FONT]I CHĂNG $1,000 -> $1,200.
ANH EM XEM MOT SO VIDEO CLIP GA MY ĐÁ C[FONT=&quot]Ự[/FONT]A DAO. ANH EM CÓ NHU C[FONT=&quot]Ầ[/FONT]U MUA GÀ M[FONT=&quot]Ỹ[/FONT],
VUI LONG LIEN HE:Cô Lan: 0945 538 739

Theo yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a anh em, up lên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] hình gà Peru anh em tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o:


Up lên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] hình gà m[FONT=&quot]ỹ[/FONT], anh em tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n con nào thì alo cho mình kèm theo mã s[FONT=&quot]ố[/FONT] trên m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i hình nha:


M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] video clip đá gà m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] anh em tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o: