bán gà Mỹ lai 50% 3 tháng tuổi

  • Thread starter Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bình

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bình
- Địa chỉ: TP HCM
- Tel, Fax: 0983843700 ::: FaX
- email: binh@gba.vn
================================

<p>Cần b&aacute;n 05 cặp g&agrave; Mỹ lai 50% được 3 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 150 USD - 200 USD/cặp (trống+m&aacute;i).</p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ cho m&igrave;nh (đt: 0983843700- B&igrave;nh), xem g&agrave; tại&nbsp;Q12 - TP HCM.</p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top