Bán bán gà my rặc 7 tháng + gà lông vảy áng thiên phủ địa

hanquan

Lữ khách
#1
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG] gà lông ăn 3 cái cái thứ 3 giết gà lai 75 cọp nhé giá cả thương lượng nhé ai cần pmm 01869097055 gà mỹ mới rụng 2 cái đuôi dài nhé đang mọc lại gà lông cặp cán thế nào tự coi nhé 2 xuyên đao nữa anh em coi nhé
 

Last edited:
Top