Bán gà nòi đòn tơ

  • Thread starter Cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cường

Guest
#1
<p>M&igrave;nh c&oacute; bầy g&agrave; n&ograve;i đ&ograve;n, 4 trống, 3 m&aacute;i. G&agrave; m&aacute;i đang đẻ, g&agrave; trống đang tập g&aacute;y, khoảng 3kg/con. M&igrave;nh muốn b&aacute;n bớt 2 em g&agrave; trống. Anh em n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; gọi m&igrave;nh: 0913122288, Cường. Gi&aacute; 400k/em.</p><p>G&agrave; đẹp, bổn&nbsp;đ&aacute; mặt, ch&acirc;n&nbsp;đau...m&igrave;nh ko chụp h&igrave;nh được. Tới nh&agrave; xem nha, m&igrave;nh ở P.An B&igrave;nh, Bi&ecirc;n H&ograve;a, Đồng Nai.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cường
- Địa chỉ: Biên Hòa
- Điện thoại: 0913122288 - Fax:
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop