bán gà Phoenix,gà tre thái,chim trỉ đỏ

  • Thread starter hoàng nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoàng nam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng nam
- Địa chỉ: 110 thanh hoa thạnh hoi tan uyen binh duong
- Tel, Fax: 0977044714
- email: galoitrang24@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong><u>G&agrave; tre th&aacute;i</u></strong> : Trại G&agrave; kiểng Ho&agrave;ng Nam chuy&ecirc;n B&aacute;n g&agrave; Phoenix, g&agrave;</font> <font face="Times New Roman">th&aacute;i Chim Trỉ đỏ<br /></font><font face="Times New Roman">-Gi&aacute; g&agrave; tre th&aacute;i con :G&agrave; th&aacute;i m&agrave;u 80 ng&agrave;n/con, g&agrave; th&aacute;i Chuối tuyết con 150ng&agrave;n/con,g&agrave; tre điều, G&agrave; Tre nhạn con 150 ng&agrave;n/con , G&agrave; tre th&aacute;i c&uacute;,G&agrave; serama, Secrocom &nbsp;c&aacute;c loại,chim &nbsp;Trỉ Đỏ 250 ng&agrave;n/con,G&agrave; Phượng Ho&agrave;ng(Phoenix) 500 ng&agrave;n/con đảm bảo đu&ocirc;i d&agrave;i 1,5 m sau 2 năm tuổi.<br /></font><font face="Times New Roman">-Gi&aacute;&nbsp; g&agrave; tre th&aacute;i lớn :G&agrave; trống điều từ 800 đến 1,5tr/con, g&agrave; m&aacute;i v&agrave;ng t&agrave;u gi&aacute; 1tr đến 1,5tr/con g&agrave; chuối tuyết 1,5tr đến 3 tr t&ugrave;y đẹp xấu<br /></font><font face="Times New Roman">- Cần hợp t&aacute;c với c&aacute;c cửa h&agrave;ng kinh doanh G&agrave; Th&aacute;i tại Tp.HCM để cung cấp h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n số lượng lớn.(ch&iacute;nh gốc Th&aacute;i Lan)<br /></font><font face="Times New Roman">-B&aacute;n số lượng lớn tại số 110 ấp Thạnh H&ograve;a X&atilde; Thạnh Hội,T&acirc;n Uy&ecirc;n B&igrave;nh Dương gi&aacute; cực rẽ c&aacute;ch cầu Thạnh Hội 700m (Hỏi nh&agrave; Mai Ho&agrave;ng Nam) số điện thoại : 0977 044 714 Anh Nam. H&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp.<br /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top