Bán Gà rừng chính gốc toàn quốc

  • Thread starter tanhnv
  • Ngày gửi
T

tyni09

Guest
#3
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt">B&aacute;n G&agrave; rừng đ&atilde; được thuần (ch&iacute;nh gốc g&agrave; rừng kh&ocirc;ng lai) gi&aacute; rẻ to&agrave;n quốc.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;G&agrave; đ&atilde; sinh sản: 1.200.000 đ/cặp</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;G&agrave; giống 2,5 th&aacute;ng tuổi: 500.000 đ/cặp</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt">Li&ecirc;n hệ: 0904113938&nbsp; --&nbsp; 0908780488</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thái Thân
- Địa chỉ: Cơ sở 1: Hoài Nhơn, Bình Định; Cơ sở 2: Q8, Nhà Bè, TP.HCM
- Điện thoại: 0904113938 - Fax: 0908780488
- email: vanthaitam@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop