bán gà rừng, gà ta thả vườn đã chủng đủ vaccin,gà thịt

  • Thread starter TRANG TRAI TRAN DUNG
  • Ngày gửi
T

TRANG TRAI TRAN DUNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRAI TRAN DUNG
- Địa chỉ: XÃ NGHĨA THẮNG. QUẢNG NGÃI
- Tel, Fax: ::: FaX 0905732077
- email: trandungfl@gmail.com
================================

<p>TRANG TRAI TRAN DUNG. CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; TA THẢ VƯỜN,G&Agrave; RỪNG LAI. V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI GIỐNG, THỊT RỪNG NHƯ HEO RỪNG,NH&Iacute;M, CHUỒN HƯƠNG... (C&Oacute; GIẤY PH&Eacute;P).</p><p>NHẬN CUNG CẤP THỊT V&Agrave; GIỐNG HEO RỪNG, G&Agrave; RỪNG, NH&Iacute;M, CHỒN HƯƠNG, G&Agrave; TA THẢ VƯỜN CHO C&Aacute;C CƠ SỞ, C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU CHĂN NU&Ocirc;I HAY THỰC PHẨM VỚI SỐ LƯỢNG LỚN ( GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI).</p><p>TRANG TRAI HOẠT ĐỘNG VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M: UY T&Iacute;N, CHẤT LƯỢNG ĐI ĐẦU ĐỂ X&Acirc;Y DỰNG THƯƠNG HIỆU CUNG CẤP THỰC PHẨM V&Agrave; CON GIỐNG SẠCH.</p><p>C&Aacute;C CƠ SỞ,C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ: ĐT 0905732077.</p><p>XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN V&Agrave; TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O.</p>
 
Back
Top