Bán Gà Rừng rặc

dacsan

Lữ khách
#1
<p><font size="5">&Ocirc;ng x&atilde; đi c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; đem về nhiều g&agrave; rừng rặc 100%&nbsp;do người ta bẩy tận v&ugrave;ng rừng n&uacute;i miền Trung, nh&agrave; chật m&agrave; nhiều g&agrave; qu&aacute; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i hết n&ecirc;n T&ocirc;i b&aacute;n bớt, vậy ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; gọi cho T&ocirc;i nh&eacute;! gi&aacute; 1 con l&agrave; <strong><em>400.000đ</em></strong>&nbsp;(m&aacute;i v&agrave; trống như nhau) nh&agrave; T&ocirc;i ở G&ograve; Vấp.</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Lan
- Địa chỉ: Gò Vấp
- Điện thoại: 0924.767.808 - Fax:
- email: nghilan88@gmail.com
 

garunghcm

Lữ khách
#3
<p><font size="5">&Ocirc;ng x&atilde; đi c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; đem về nhiều g&agrave; rừng rặc 100%&nbsp;do người ta bẩy tận v&ugrave;ng rừng n&uacute;i miền Trung, nh&agrave; chật m&agrave; nhiều g&agrave; qu&aacute; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i hết n&ecirc;n T&ocirc;i b&aacute;n bớt, vậy ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; gọi cho T&ocirc;i nh&eacute;! gi&aacute; 1 con l&agrave; <strong><em>400.000đ</em></strong>&nbsp;(m&aacute;i v&agrave; trống như nhau) nh&agrave; T&ocirc;i ở G&ograve; Vấp.</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Lan
- Địa chỉ: Gò Vấp
- Điện thoại: 0924.767.808 - Fax:
- email: nghilan88@gmail.com
Mua gà rừng rặc Tây Nguyên số lượng nhiều
Hiện tôi cần mua 5 con gà trống rừng rặc và 3 con gà mái rặc mới bắt ở rừng về.(các tỉnh Daklak, Daknong...)

Tôi ở TPHCM

sdt 01225.282.344
hoặc email toanphuongtruong@gmail.com
 
Top