ban ga rung

adnco

Lữ khách
#9
<TABLE class=tborder id=post81399 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD noWrap>vietchp
<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_81399", true); </SCRIPT>
Nhà nông tập sự

</TD><TD width="100%"> </TD><TD vAlign=top noWrap>Tham gia ngày: Jun 2010
Đến từ: da nang
Bài gởi: 21


</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- / user info --></TD></TR><TR><TD class=alt1 id=td_post_81399><!-- message, attachments, sig --><!-- icon and title -->

<HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->chó như con ma ai mà mua
---------------
chó nay em đem cho thử có ai nhận không
---------------
chó này đêm làm thịt anh có ăn không
---------------
chó này giống con cầy quá
<!-- / message --><!-- edit note --><HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1>thay đổi nội dung bởi: vietchp, Hôm qua lúc 12:33 AM. Lý do: [Tự động gộp bài viết]
<!-- / edit note -->
<!-- controls -->​
</TD></TR></TBODY></TABLE>
nick này có vấn đề.
 

cadeau

Thành viên mới
#13
ga rừng

mình ở a lưới hôm nào giao lưu chơi
gà lai rồi pro. id pro là danang so pro lại nói ở aluoi. mình ở húe nè.cho mình dia chi khi nao ghe nhà chơi.aluoi di thuong xuyen.
---------------
mình ở a lưới hôm nào giao lưu chơi

Tham gia ngày: 23rd-06-2010
Đến từ: da nang
Bài gởi: 33
Thanks: 0
Thanked 0 lần / 0 bài viết ....sao pro lại nói ở aluoi vậy.
 
Last edited:
Top