Bán gà rừng

  • Thread starter vuhoaituan
  • Ngày gửi
V

vuhoaituan

Guest
#1
<div><br /></div><p>M&igrave;nh ở B&igrave;nh Định, hiện c&oacute; một số g&agrave; rừng mới g&acirc;y giống cần b&aacute;n, cụ thể như sau:</p><p>&nbsp;G&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi: 500.000đ/cặp.</p><p>&nbsp;G&agrave; 3,5 th&aacute;ng, c&oacute; 2 con trống: 400.000đ/con</p><p>&nbsp;G&agrave; trống tơ 7 th&aacute;ng (c&oacute; 1 con): 700.000đ.</p><p>&nbsp;Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ số ĐT: 0982772453 hoặc email: ngocvu.ntal@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Ngọc Vũ
- Địa chỉ: An Hòa, An Lão, Bình Định
- Điện thoại: 0982772453 - Fax:
- email: ngocvu.ntal@gmail.com
 

Đối tác


Top