BAN GA SAO GIONG

  • Thread starter TRAN VAN DANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRAN VAN DANG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN VAN DANG
- Địa chỉ: LONG PHUOC LONG THANH DONG NAI
- Tel, Fax: 0918056141 ::: FaX
- email:
================================

<p>TRAI GA SAO GIONG AP PHUOC HOA, XA LONG PHUOC, HUYEN LONG THANH, DONG NAI. TRAI CHUNG TOI LUON CO GA SAO GIONG BAN, CON GIONG DAM BAO KHOE, NHANH NHEN, NUOI MAU LON ,KHONG HAO HUT .</p><p>GIA CON GONG TU 1 DEN 6 NGAY TUOI BAN 15000/CON, CO TAI LIEU HUONG DAN NUOI GA SAO</p><p>AI CO NHU CAU LIEN HE ANH DANG , DT: 0918056141</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top