Bán gà sao và gà H'mông giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Thôn chùa dưới, xã Vinh Quang, Huyện Tiên lãng
- Tel, Fax: 0313
- email: vutuananhvq@gmail.com
================================

<p>G&agrave; sao c&ograve;n gọi l&agrave;&nbsp; trĩ sao một giống g&agrave; rừng xương b&eacute;, thịt&nbsp; thơm ngon.</p><p>G&agrave; H'm&ocirc;ng: Thịt ngọt, đậm, ngon <br /></p><p>Trại g&agrave; Phương Minh :Chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; sao, H'm&ocirc;ng giống, thương phẩm đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&iacute;</p><p>Điện thoại:0313935435&nbsp; di động 0988492474</p><p class="MsoNormal">Website: <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://thanhnien.easyvn.com/gasaohaiphong">http://thanhnien.easyvn.com/gasaohaiphong</a></p> <p class="MsoNormal">Email:vutuananhvq@gmail.com</p> <p class="MsoNormal">Rất vui l&ograve;ng phục vụ b&agrave; con</p><p>&nbsp; </p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx