bán gà ta giống, gà thịt JDABACO

tha

Thành viên mới
#1
<p>1. B&aacute;n g&agrave; ta giống thuần từ 1 ng&agrave;y tuổi đến 60 ng&agrave;y tuổi ( đ&atilde; ti&ecirc;m đầy đủ vaccin ph&ograve;ng bệnh theo lịch)</p><p>&nbsp;&nbsp; Gi&aacute; cả : <font color="#ff0066">thoả thuận</font></p><p>2. Hiện nh&agrave; t&ocirc;i đang cần b&aacute;n 500 con g&agrave; thịt J DABACO nu&ocirc;i được gần 4 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng từ 1.8- 2.1kg.</p><p>&nbsp; Gi&aacute; : <font color="#ff0000">65.000/kg</font>. Vận chuyển miễn ph&iacute; với số luợng từ 50 con trở l&ecirc;n trong b&aacute;n k&iacute;nh 50 km. <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DÀO DUY BÌNH
- Địa chỉ: Bavì - HN
- Điện thoại: 0973356072 - Fax:
- email: binhtvc@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx